• پکیج های غذایی (روزانه، هفتگی، ماهانه)
  • کوکی های ورزشی ( مناسب برای افراد دیابتی، رژیم های کتو، وگن، پالئو و …)
  • چیزکیک مخصوص رژیم کتو
  • مشاوره و راه اندازی کافی شاپ های باشگاه و تامین آنها
  • ارائه برنامه های تمرینی و پکیج های کاهش و افزایش وزن


کوکی، کیک و بال های رژیمیغذاهای سالم و کالری شماری شده

Scroll Up